Hoe komt LISA tot stand?

LISA komt op een unieke wijze tot stand. Lokaal, regionaal of provinciaal wordt door vele organisaties een vestigingenregister bijgehouden, mede op basis van een uitgebreid werkgelegenheidsonderzoek. Overheid, semi-overheid, intermediaire organisaties en in een aantal gevallen het bedrijfsleven werken hierbij intensief samen. De rollen van de betrokken partijen variëren van financier tot uitvoerder. Alle betrokkenen hebben gemeenschappelijk dat ze de LISA-informatie nodig hebben voor onderzoek, advies, beleidsvoorbereiding en monitoring.

Deze regionale netwerken zorgen zelf voor de financiering van het project en zijn volledig autonoom. Er zijn in Nederland 17 regionale organisaties die samenwerken in de Stichting LISA. De Stichting LISA heeft ten doel het beschikbaar hebben van informatie over vestigingen en werkgelegenheid in geheel Nederland, primair ten behoeve van onderzoek en beleid. De Stichting LISA koppelt hiervoor de regionale data tot een landsdekkend bestand. Door dit jaarlijks te doen zijn vergelijkingen in de tijd mogelijk. Behalve de koppeling van de regionale bestanden, ontwikkelt de Stichting LISA kwaliteitsprogramma’s, levert producten en adviseert over de gebruiksmogelijkheden. De stichting wordt geleid door het LISA-bestuur. De activiteiten rondom LISA worden gecoördineerd en uitgevoerd door de LISA Projectorganisatie in samenwerking met het bestuur.

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID