LISA handboek

LISA streeft naar een goed basisproduct en stelt hoge kwaliteitseisen aan de gegevens en de gegevensverzameling. Kwaliteitsverbetering is derhalve een continu aandachtspunt. Om aan te geven hoe LISA is opgebouwd is het LISA Handboek samengesteld. Het LISA Handboek heeft de volgende doelstellingen:

  • Inzicht verschaffen in de organisatiestructuur van de stichting LISA en de totstandkoming van het LISA Vestigingenregister
  • Inzichtelijk maken van de door LISA wenselijk geachte definities die de basis vormen voor een uniform LISA Vestigingenregister
  • Inzicht verschaffen in de gegevens die in LISA zijn opgenomen
  • Het bieden van achtergrondinformatie aan afnemers van LISA gegevens, organisaties waar LISA nauw mee samenwerkt en overige belangstellenden over de manier van werken, het LISA-product en de kwaliteit van de gegevens.

Het handboek (versie oktober 2018) is als PDF-file te downloaden.

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID