Welke gegevens?

Hieronder geven we aan welke gegevens precies beschikbaar zijn en hoe actueel ze zijn.

Het LISA bestand bevat gegevens van over ruim 1,8 miljoen vestigingen (bestand 2021). Per vestiging zijn voor heel Nederland de volgende gegevens beschikbaar: naam vestiging, vestigingsadres, correspondentieadres, activiteitencode (SBI 2008, versie 1 januari 2018), aantal mannen fulltime, vrouwen fulltime, mannen parttime, vrouwen parttime (incl. uitzendkrachten), telefoonnummer, gemeentecode en BAG-gegevens. Er worden geen absolute gegevens over de werkgelegenheid van individuele vestigingen geleverd. Wel is een grootteklasse van het aantal werkzame personen beschikbaar of worden absolute gegevens geaggregeerd. Landsdekkende informatie is beschikbaar vanaf 1996

LISA landelijk en regionale registerhouders
LISA is een landelijk overkoepelende stichting, die de belangen behartigt van 17 regionale registerhouders. Deze registerhouders zijn zelf eigenaar van de dor hen verzamelde data en behandelen vragen die in hun registergebied vallen. LISA behandelt in principe alleen informatievragen die registeroverstijgend zijn (of niet-registeroverstijgende vragen, op verzoek van de registerhouder). Bent u op zoek naar gegevens die binnen een specifiek registergebied vallen dan kunt u contact zoeken met de registerhouder. Contactgegevens vindt u op de pagina Registerhouders

Adresgegevens
Op basis van verschillende zoekcriteria (bijvoorbeeld regionaal, sectoraal of naar bedrijfsgrootte) kunnen uit het LISA-bestand adresgegevens geleverd worden. De volgende gegevens zijn beschikbaar:

 • Naam vestiging
 • Vestigingsadres
 • Correspondentieadres
 • Telefoonnummer
 • Activiteitencode (SBI 2008)
 • Grootteklasse
 • Gemeente-, provincie- en/of COROP-code/naam
 • KVK-nummer (KvK-dossier- en KvK-vestigingsnummer)
 • BAG: x,y-coördinaten, verblijfsobject ID, oppervlakte, enz.

Aantal vestigingen in LISA 2021 naar geografisch niveau

 
Vestigingen
Gebied
Aantal
Minimum
Maximum
Totaal
6 positie postcodegebied
391.670
1
488
1.865.593
4 positie postcodegebied
4.085
1
6.320
 
gemeenten
352
  144
173.756
 
COROP-gebieden
40
3.339
234.660
 
Provincies
12
42.105
387.900
 

Actualiteit
Het adressenbestand van LISA wordt twee maal per jaar geüpdatet. Klik hier voor een overzicht van de tarieven.

Statistieken
Op basis van de gegevens uit het LISA-bestand is elke denkbare statistiek en/of databestand mogelijk, eventueel gekoppeld aan andere gegevensbestanden. Oude jaargangen van LISA worden jaarlijks met terugwerkende kracht bijgewerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om nieuw getraceerde bedrijven die in eerdere jaren over het hoofd waren gezien, correcties voor gemeentelijke herindelingen en correcties voor eventuele sbi-conversies (wijzigingen van activiteitencodes die door het CBS soms jaarlijks worden doorgevoerd). Door deze reparaties met terugwerkende kracht door te voeren is het mogelijk om betrouwbare regionale en sectorale trendanalyses te maken. De volgende statistieken zijn leverbaar:

 • aantal vestigingen
 • aantal werkzame personen (incl. uitzendkrachten)
  • mannen fulltime
  • vrouwen fulltime
  • mannen parttime
  • vrouwen parttime
  • totaal mannen
  • totaal vrouwen
  • totaal aantal werkzame personen

Klik hier voor een overzicht van beschikbare activiteiten-codes (sbi-codes).
Klik hier voor een overzicht van de tarieven.
Klik hier voor meer informatie over het LISA-bestand (werkwijze en definities) het LISA Handboek.

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID