Toegevoegde waarde en productie

LISA verrijkt sinds een aantal jaren haar gegevens over vestigingen en arbeidsplaatsen met cijfers over productie en toegevoegde waarde. Er zijn nu gegevens beschikbaar over de periode 2013-2022. Net als de LISA-cijfers over aantallen banen en vestigingen worden de cijfers Toegevoegde waarde en Productie ook jaarlijks bijgesteld.


De Toegevoegde Waarde en de Productie worden bepaald door combinatie van gegevens uit het LISA-bestand en gegevens van het CBS. De berekening vindt plaats door de bij het CBS beschikbare regionale totalen per sector te verdelen over de LISA-vestigingen in die regio en sector. Het model is gebaseerd op het laagst beschikbare detailniveau per sector. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vervoer, dat gaat van binnenvaart, zeevaart tot en met luchtvaart, activiteiten die zeer van elkaar verschillen, en zo ook de gemiddelde productiviteit.

 

Bekijk hier de uitgebreide toelichting op de cijfers over Toegevoegde waarde en Productie.

 

Grafiek toegevoegde waarde en productie

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID