Toepassingsmogelijkheden

Het unieke van LISA is de koppeling tussen informatie over werkgelegenheid en activiteit aan de ruimtelijke eenheid vestiging. Door de beschikbaarheid van gegevens op dit fundamentele niveau zijn vele aggregaties denkbaar. In diverse regio’s bestaat LISA inmiddels al een groot aantal jaren. De waardevolle bestanden die in deze regio’s zijn opgebouwd, zijn een vrijwel onuitputtelijke bron voor onderzoek en beleid. Onderstaand is een aantal voorbeelden opgenomen waaruit blijkt waarom LISA zo interessant kan zijn.

LISA: informatie op elk geografisch niveau. Het op vestigingsniveau beschikbaar hebben van gegevens maakt het mogelijk op elk willekeurig geografisch niveau statistieken te maken over de productiestructuur en de werkgelegenheidsontwikkeling. Of het nu gaat over cijfers op nationaal-, provinciaal-, gemeentelijk-, wijk-, bedrijventerrein- of zelfs 6ppc-niveau, met LISA kan elke regio op elke schaal in kaart worden gebracht.
Van al deze geografische grootheden is volledig vergelijkbaar statistisch materiaal voorhanden, dat voor zeer uiteenlopende doelen gebruikt kan worden. Het materiaal wordt bijvoorbeeld veel gebruikt voor het vergelijken of benchmarken van regio’s en/of sectoren. Gemeenten en provincies gebruiken LISA niet alleen voor de ‘traditionele’ toepassingen zoals werkgelegenheidsonderzoeken, maar passen de informatie ook bij HR-beleid en bedrijfsvoorlichting veelvuldig toe. Bij de promotie van een gebied en de acquisitie en voorlichting van bedrijven is informatie op vestiging- en bedrijventerreinniveau vaak onmisbaar.

Aandeel banen op bedrijventerreinen per COROPgebied, 2020

  

Bron: LISA 2020

 

Historische ontwikkelingen
Doordat LISA historische gegevens bevat is het mogelijk ontwikkelingen over een reeks van jaren te volgen. Voor overheden levert dit belangrijke informatie op bij ontwikkeling en monitoring van beleid. Voor bijvoorbeeld branche-organisaties zijn de sectorale ontwikkelingen interessant. Zo wordt LISA-informatie onder andere gebruikt in het kader van het locatiebeleid “het juiste bedrijf op de juiste plek”. Elk gebied krijgt een locatieprofiel en elke vestiging een mobiliteitsprofiel. Door deze profielen jaarlijks met elkaar te confronteren kan de provincie de effectiviteit van haar beleid ter zake evalueren.

Sectorale analyses
Door het detailniveau van het LISA-bestand leent het materiaal zich uitstekend voor doelgroepanalyses. Of het nu gaat om het in kaart brengen van de ICT-sector, de maakindustrie, de chemie of de medische technologie, door de detaillering van de activiteiten-codes (5-digit sbi-niveau) kunnen de meeste sectoren prima afgebakend worden. Aangezien LISA ook adresgegevens beschikbaar stelt, kan bijvoorbeeld ook een bedrijvengids worden samengesteld.

Marktonderzoek
LISA is zeer geschikt voor marktonderzoek, omdat de eenheid ‘vestiging’ aansluit bij dit type onderzoek. Vragen als "hoeveel bedrijven zijn er binnen een bepaald gebied gevestigd?", "wat doen deze bedrijven precies en hoe groot zijn deze bedrijven?", kunnen vanuit LISA beantwoord worden en leveren voor marktonderzoek waardevolle informatie op.

Basisbestand voor steekproeven
Voor diverse soorten onderzoek wordt LISA benaderd voor het leveren van adressen. Door het detailniveau van het materiaal sluit een steekproef goed aan bij de doelgroep en de wensen van de klant.

Koppelingen
Door de registratie op vestigingsniveau leent LISA zich uitstekend voor koppeling met andere gegevens. In een aantal provincies wordt regelmatig pendelonderzoek gekoppeld aan de werkgelegenheidsenquête. Pendelmatrices zijn dan in principe van elk geografisch niveau te maken omdat ook pendelgegevens op vestigingenniveau verzameld worden. Andere vormen van koppelingen zijn vacatures, vestigingsplaatsfactoren en vastgoedinformatie.

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID