Via de website van LISA kunt u (gratis) statistieken bekijken en downloaden. Het detailniveau van de gegevens is afhankelijk van het geografische niveau. Op gemeenteniveau kunt u informatie opvragen over het totaal aantal vestigingen en werkzame personen voor een vijftal jaren (2019 t/m 2023). Voor de andere niveaus kunt u aanvullend ook sectorale gegevens en gegevens naar grootteklasse selecteren. Voor Nederland zijn de gegevens zelfs beschikbaar vanaf 1996. Indien gewenst kunt u de statistieken exporteren als csv-, xls- of txt-bestand. Alle gegevens zijn afgerond op tientallen.

Het aantal banen heeft betrekking op het totaal aantal fulltimers, parttimers en uitzendkrachten.

Publicatie van de LISA-cijfers is toegestaan mits deze voorzien zijn van een duidelijke bronvermelding (Bron: 'LISA', inclusief het jaar waarop de gegevens betrekking hebben). Deze bron dient per tabel en/of grafiek te worden vermeld.

Maak overzicht op basis van:


De gezamenlijke provincies hebben aan LISA gevraagd om een aparte rapportagetool te ontwikkelen om de gegevens van de sector Recreatie & Toerisme te kunnen ontsluiten.Via deze aparte rapportagetool kunt u (gratis) statistieken van de sector Recreatie & Toerisme bekijken en downloaden.

(Online) verkoop

Indien u op zoek bent naar meer gedetailleerde c.q. maatwerk informatie kunt u contact opnemen met de LISA Projectorganisatie of gebruik maken van dit formulier om een geheel vrijblijvende offerte voor levering van LISA-gegevens aan te vragen. Op de pagina's verkoop en tarieven vindt u alle mogelijkheden.

Nieuw: Statistieken van vestigingen en werkgelegenheid zijn ook online leverbaar via www.lisadata.nl. Het gaat om statistieken per geografische eenheid (tot op postcode 4-niveau) en per economische activiteit (tot op vijfcijferige sbi-code). Het starttarief is lager, het tarief per cel hetzelfde als het tarief voor statistieken/aggregaties. Klik hier voor meer informatie en levering of neem contact op met Eric Meerman (Mellon).

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID