Als LISA-projectorganisatie handelt I&O Research alle informatievragen en verzoeken om gegevenslevering die enige bewerking behoeven. Voor online-datalevering zie hieronder. De informatie die zijn in twee productgroepen in te delen:

  1. Statistieken
    Dit betreft tabellen met geaggregeerde gegevens uit het LISA bestand. Omdat het LISA bestand op vestigingsniveau is opgebouwd, kan informtie over vestigingen en werkgelegenheid worden geaggregeerd naar ieder gewenst sectoraal niveau (bijvoorbeeld SBI-secties, topsectoren) of ruimtelijk niveau (bijvoorbeeld postcodegebieden, gemeenten, provincies).

  2. Adressen
    Dit zijn de NAW-gegevens van bedrijven en instellingen in een bepaalde sector of regio. Deze worden voornamelijk gebruikt als adressenbestand voor onderzoek.

Klik hier voor een overzicht van alle beschikbare informatie (statistieken en NAW).

De LISA-informatie die I&O Research verkoopt bestaat uit zogenaamde platte data. Het product is veelal een excelbestand met een toelichting. Ten aanzien van de verkopen van platte data is een helder tarief vastgesteld. U kunt via deze website ook een geheel vrijblijvende offerte aanvragen.

Voor informatie over leveringen en tarieven kunt u contact opnemen met de LISA-projectorganisatie (I&O Research).

I&O Research
Zuiderval 70
Postbus 597
7500 AN Enschede
tel: (053) 200 53 50


Online-datalevering

Statistieken van vestigingen en werkgelegenheid zijn ook online leverbaar via www.lisadata.nl. Het gaat om statistieken per geografische eenheid (tot op postcode 4-niveau) en per economische activiteit (tot op vijfcijferige sbi-code). Het starttarief is lager, het tarief per cel hetzelfde als het tarief voor statistieken/aggregaties. Ga naar www.lisadata.nl voor meer informatie en levering of neem contact op met Eric Meerman (Mellon).

Mellon
Eerste Morgen 41A
5233 NA  ‘s-Hertogenbosch     tel: (073) 648 00 49ABF Research

Naast het eigen verkoopkanaal heeft LISA een samenwerkingsovereenkomst met ABF Research. ABF Research is een bedrijf dat informatie verzamelt en bewerkt. Ze leggen gegevens verzamelingen aan, maken software, doen onderzoek op basis van deze gegevens en brengen daar vervolgens advies over uit. ABF heeft het pakket Swing ontwikkeld waarmee grote databestanden op een gebruiksvriendelijke manier kunnen worden ontsloten. Swing houdt het midden tussen een statistisch pakket, een geografisch informatiesysteem en een datawarehouse. Met Swing kunnen zeer veel verschillende onderwerpen met verschillende tijdreeksen en op verschillende geografische niveau's worden gecombineerd. De gebruiker kiest de gewenste onderwerpen, periode en gebied(en). De resultaten worden gepresenteerd in tabellen, kaartjes, lijngrafieken, taartdiagrammen, etc. Gegevens kunnen worden getoond als percentages, groeicijfers of indices. Bij enquêtedata worden ook betrouwbaarheidsmarges getoond. Ook kunnen dynamische rapporten worden gemaakt.

ABF heeft data van LISA in verschillende monitorsystemen opgenomen:

Monitoren
ABF levert standaardmonitoren op diverse terreinen met Swing-software. In de Vastgoedmonitor zijn tijdreeksen van bijna 8.000 onderwerpen opgenomen op 4-positiepostcode, buurt, wijk of gemeenteniveau voor heel Nederland. Een van de bronnen is het LISA op gemeenteniveau. Afhankelijk van het abonnement loopt dit van uitsluitend het aantal vestigingen en werknemers naar hoofdbranches tot de meeste uitgebreide versie met 45 (sub)branches) en uitgesplitst naar bedrijven in 3 grootteklasse en werknemers naar man en vrouw en naar fulltime en parttime. Meer informatie is te vinden op http://www.abfresearch.nl/producten/monitoren/vastgoedmonitor.aspx . Een demo Swing-systeem met de gegevens op landsdeelniveau is te vinden op www.vgm-demo.databank.nl. Een andere monitor is "Gemeente in Cijfers" waarbij gemeenten ongeveer 900 onderwerpen via Swing openbaar maken op hun gemeentelijke website. Hierin zijn LISA-gegevens opgenomen op 4-positiepostcode (of buurt) en gemeenteniveau. Op www.incijfers.nl zijn diverse voorbeelden te vinden.

Lokaal brancherapport
Ondernemers en bedrijfsadviseurs die zich richten op de lokale markt moeten altijd veel moeite doen om een lokaal gericht marktonderzoek te maken. ABF heeft een Instant Brancherapport gemaakt, die bedrijven veel inzicht geeft in de branche, het vestigingsgebied en de klanten en concurrentie in het verzorgingsgebied. Het Instant Brancherapport wordt automatisch gegenereerd en is - na betaling - direct beschikbaar als pdf-document van ongeveer 30 pagina's. Het LISA is een van de belangrijke bronnen hierin. Hiermee kunnen de ontwikkelingen in de branche en de concurrentie in beeld gebracht worden. Op www.brancherapport.nl is meer info over het product te vinden.

Arbeidsmarktonderzoek
Vanaf 2009 is het Hermes-model ontwikkeld voor verschillende bedrijfstakken. Het model specificeert vraag naar en aanbod van arbeidskrachten voor specifieke segmenten op de arbeidsmarkt. Hermes geeft inzicht in de historische en verwachte ontwikkeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Cijfers zijn gedifferentieerd naar sectoren, COROP-regio, persoonskenmerken en baankenmerken. Hermes is in belangrijke mate gebaseerd op de microbestanden van het CBS die worden aangeduid als Sociaal Statistisch Bestand (SSB). SSB is niet altijd actueel, en aantallen werknemers van verschillende vestigingen van een groot bedrijf worden vaak op 1 locatie geadministreerd. Het LISA is dan de enige bron om dit te corrigeren en is daarom een belangrijke bron van het Hermesmodel. Op http://www.abfresearch.nl/producten/prognoses/hermes---arbeidsmarkt.aspx is meer info over het Hermes-model van ABF te vinden.


ABF Research
Verwersdijk 8
2611 NH Delft

T [015] 212 37 48
F [015] 213 54 03
E ABF-research (algemeen)

Contactpersonen ABF Research: Jan Hooft van Huijsduijnen

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID