Als LISA-projectorganisatie handelt I&O Research alle informatievragen en verzoeken om gegevenslevering die enige bewerking behoeven. Voor online-datalevering zie hieronder. De informatie die zijn in twee productgroepen in te delen:

  1. Statistieken
    Dit betreft tabellen met geaggregeerde gegevens uit het LISA bestand. Omdat het LISA bestand op vestigingsniveau is opgebouwd, kan informtie over vestigingen en werkgelegenheid worden geaggregeerd naar ieder gewenst sectoraal niveau (bijvoorbeeld SBI-secties, topsectoren) of ruimtelijk niveau (bijvoorbeeld postcodegebieden, gemeenten, provincies).

  2. Adressen
    Dit zijn de NAW-gegevens van bedrijven en instellingen in een bepaalde sector of regio. Deze worden voornamelijk gebruikt als adressenbestand voor onderzoek.

Klik hier voor een overzicht van alle beschikbare informatie (statistieken en NAW).

De LISA-informatie die I&O Research verkoopt bestaat uit zogenaamde platte data. Het product is veelal een excelbestand met een toelichting. Ten aanzien van de verkopen van platte data is een helder tarief vastgesteld. U kunt via deze website ook een geheel vrijblijvende offerte aanvragen.

Voor informatie over leveringen en tarieven kunt u contact opnemen met de LISA-projectorganisatie (I&O Research).

I&O Research
Zuiderval 70
Postbus 597
7500 AN Enschede
tel: (053) 200 53 50


Online-datalevering

Statistieken van vestigingen en werkgelegenheid zijn ook online leverbaar via www.lisadata.nl. Het gaat om statistieken per geografische eenheid (tot op postcode 4-niveau) en per economische activiteit (tot op vijfcijferige sbi-code). Het starttarief is lager, het tarief per cel hetzelfde als het tarief voor statistieken/aggregaties. Ga naar www.lisadata.nl voor meer informatie en levering of neem contact op met Eric Meerman (Mellon).

Mellon
Eerste Morgen 41A
5233 NA  ‘s-Hertogenbosch     tel: (073) 648 00 49


ABF Research
Naast het eigen verkoopkanaal heeft LISA een samenwerkingsovereenkomst met ABF Research (ABF). De dienstverlening van ABF bestaat uit maatwerkoplossingen en kant-en-klare producten. De expertise van ABF bestaat uit gegevensverzameling, statistiek, (kwantitatief) onderzoek en software ontwikkeling. ABF maakt gebruik van LISA data in verschillende monitorsystemen:

Gemeente in Cijfers
In deze monitor zijn verschillende databronnen samengebracht tot een kant-en-klaar informatiesysteem op basis van dashboards en een databank. In de databank kunnen gebruikers zelf tabellen en grafieken samenstellen en analyseren. In de monitor zijn LISA-gegevens voor de hoofdsectoren opgenomen op CBS buurt, wijk en gemeenteniveau. Een overzicht is te vinden op www.incijfers.nl.

Woningmarktmonitor
In de monitor zijn verschillende databronnen rondom het thema wonen samengebracht. De LISA-gegevens zijn (optioneel) opgenomen op gemeenteniveau met een mogelijkheid van uitsluitend het aantal vestigingen en werknemers naar hoofdbranches tot de meest uitgebreide variant met 45 (sub)branches en uitsplitsingen naar bedrijven in grootteklasse en werknemers naar kenmerken.

Contactpersoon: Michel Zuierveld

ABF Research
Verwersdijk 8
2611 NH Delft

T [015] 27 99 300
E ABF-research (algemeen)
W www.abfresearch.nl

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID