Overige publicaties

‘Werk en vestigingen in Nederland’

Vergelijkend onderzoek van vestigingen- en werkgelegenheidsdata tussen CBS-regiobase en LISA, januari 2018.

Werk en vestigingen in Nederland (PDF)


SBI-codering

De actuele SBI-classificatie zoals deze gehanteerd wordt in de LISA-bestanden kunt u raadplegen via de typeermodule van het CBS:

SBI classificatie (CBS typeermodule)

Vanaf daar kunt u ook verder navigeren naar de website van het CBS voor nadere toelichting op de actuele en eerdere versies van de SBI-classificatie of voor het downloaden van de volledige classificatie.

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID