Corona zet rem op banengroei in 2020 Dinsdag 06 juli 2021

Per 1 april 2020 lag de werkgelegenheid in Nederland 0,8 procent hoger dan in 2019. Door deze toename komt de totale werkgelegenheid in Nederland uit op bijna 9 miljoen banen. Het aantal vestigingen nam tussen 2019 en 2020 toe met ruim 89.000, een groeipercentage van 5,1 procent. Klik hier voor het persbericht... lees meer >

Vertraging oplevering LISA 2020 Vrijdag 28 mei 2021

Normaal gesproken komen de LISA-cijfers beschikbaar in maart. Dit jaar heeft de oplevering helaas vertraging opgelopen. In verband met de coronacrisis hebben diverse registers hun werkgelegenheidsenquête in 2020 uitgesteld. Hierdoor kwamen de resultaten later beschikbaar en heeft het samenstellen van de landelijke dataset vertraging opgelopen.Op dit moment is de verwachting dat de LISA 2020-cijfers in de eerste week van juli beschikbaar zullen zijn. Uiteraard doen we er alles aan de LISA-data zo snel mogelijk klaar te hebben. Onze excuses...... lees meer >

Oss farmaceutische productiehoofdstad van Nederland Vrijdag 12 maart 2021

Als reactie op de uitbraak van COVID-19 waren en zijn farmaceuten wereldwijd bezig met de ontwikkeling en het testen van coronavaccins. Ook in Nederland zijn meerdere farmaceuten daarbij betrokken (geweest). In dit artikel bekijken we waar de farmaceutische industrie in Nederland is gevestigd en laten we zien welke gemeenten de meeste arbeidsplaatsen in de farmaceutische sector huisvesten. De analyse is gebaseerd op LISA-data van vóór de coronacrisis. Vervaardiging van farmaceutische producten biedt meeste werkgelegenheid De farma...... lees meer >

Waar liggen de (klassieke) verzekeringssteden? Dinsdag 22 december 2020

Eind december vergelijken veel Nederlanders de tarieven van zorgverzekeraars en nemen ze vóór 1 januari een besluit om al dan niet over te stappen. Voor zorgverzekeraars (en ook andere soorten verzekeraars) is december mede daarom een drukke maand. Hoewel werknemers van verzekeraars nu waarschijnlijk voor een groot deel thuiswerken, kent Nederland een aantal klassieke verzekeringssteden: plaatsen waar van oudsher relatief veel mensen bij een verzekeraar werken. In dit artikel laten we zien welke steden dat zijn en wat de omvang is...... lees meer >

LISA-data bron voor Atlas van de Regio Woensdag 09 december 2020

Voor het inpassen van onder meer woningbouw, energie-opwekking en natuur in de schaarse ruimte van Nederland, hebben beleidsmakers sinds kort een extra tool. Met behulp van de Atlas van de Regio, gemaakt door onderzoekers van het PBL, zijn 130 verschillende kaarten met 12 thema’s vanaf 1992 tot ver in de toekomst, op elkaar te leggen en te vergelijken. Hiervoor zijn ook LISA-data gebruikt. De Atlas van de Regio is een interactieve kaartviewer die middels thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in beeld bren...... lees meer >

Wat is de impact van corona op de werkgelegenheid? Dinsdag 03 november 2020

Snel na de uitbraak van het coronavirus in Nederland rees de vraag in welke mate de economie getroffen zou worden. Om hier inzicht in te krijgen zijn cijfers nodig van een recente peildatum. LISA geeft met een reeks van bijna een kwart eeuw vooral een beeld van de ontwikkeling op lange termijn zijn. Toch zijn de LISA-cijfers goed bruikbaar bij het inschatten van de impact van de crisis op de (regionale) werkgelegenheid. In deze editie van LISA Nieuws illustreren we dit met een aantal artikelen. Om te beginnen beschrijven Men...... lees meer >

Appels en peren Vrijdag 25 september 2020

September is de maand van de appelpluk. Waar in Nederland kunnen we appels (en peren) plukken? We kijken naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de afgelopen jaren. Tot slot zien we dat telers voor de keus staan: appels of peren. >> Klik voor het volledige artikel... lees meer >

Coronacrisis heeft beperkte invloed op vestigingendynamiek Donderdag 10 september 2020

Het totale aantal vestigingen van bedrijven en instellingen blijft in 2020 groeien, ook al is het saldo lager dan in de voorgaande twee jaren. Het aantal faillissementen ligt lager dan in 2018 en 2019. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit analyse van de augustus-cijfers in de Monitor Vestigingendynamiek van stichting LISA en I&O Research. Klik hier voor het volledige artikel... lees meer >

LISA lanceert monitor vestigingendynamiek! Dinsdag 09 juni 2020

Een actueel inzicht in de ontwikkeling van LISA-vestigingen en werkgelegenheid. We vragen ons allemaal af in welke mate de economie wordt getroffen door het COVID-19 virus. Voor veel indicatoren op het gebied van bedrijvigheid en werkgelegenheid geldt dat deze niet altijd tot zeer recent zijn bijgewerkt. Stichting LISA en I&O Research pogen met dit dashboard zo actueel mogelijke gegevens te tonen die iets zeggen over de impact van het coronavirus op de bedrijvigheid. In hoeverre leidt deze crisis tot meer bedrijfsbeëindigingen en/of ju...... lees meer >

Aantal banen stijgt voor vijfde jaar op rij Woensdag 04 maart 2020

In 2019 is de werkgelegenheid in Nederland toegenomen met 2,5%. Daarmee is de groei van het aantal banen voor het tweede jaar op rij hoger dan twee procent. Er kwamen in totaal ruim 220.000 banen bij. Ook het aantal vestigingen is toegenomen, met bijna 76.000, een groeipercentage van 4,7%. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Samenvoeging van de gegevens, de kwaliteitsborging en publicatie van de cijfers wordt verzorgd door de Stichting LI...... lees meer >
vorige   -   volgende
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID