Sterkste banengroei bouw sinds 1996

Donderdag 20 juni 2024

Tussen 1 april 2022 en 1 april 2023 is de werkgelegenheid in Nederland met 2,6 procent gegroeid. Deze groei is vergelijkbaar met de groei in het jaar daarvoor (2,9 procent). De bouw groeide met 4,6 procent, de sterkste groei van deze sector sinds 1996.


>> Lees het volledige persberichtGroei zet door

Het totaal aantal banen in Nederland bedroeg per 1 april 2023 bijna 9.606.000. Dit zijn er ruim 244.000 meer dan in april 2022, een groei van 2,6 procent (zie figuur 1, zie hieronder). Dit is een voortzetting van de sterke groei in het voorgaande jaar.
Het aantal vestigingen nam in 2023 sterker toe dan het aantal banen: de groei van het aantal vestigingen tussen 2022 en 2023 bedroeg 6,1 procent, een toename van 120.000 vestigingen. Het totale aantal vestigingen komt daarmee per 1 april 2023 voor het eerst boven de 2 miljoen.

Bouw kent sterkste relatieve groei sinds 1996

Figuur 2 toont de ontwikkeling van het aantal banen per sector. De grootste groei in absolute zin is te vinden bij de zakelijke diensten. In deze sector nam het aantal banen toe met ruim 56.000 (+3,9%), de grootste groei sinds 2008. Enkele branches die meer dan gemiddeld bijdroegen aan de groei zijn organisatieadviesbureaus, ingenieurs, particuliere beveiliging en public relationsbureaus. In deze laatste groep zitten ook vloggers en influencers.
De grootste toename in relatieve zin was te zien in cultuur & recreatie (+5,0%). Een andere sector met sterke relatieve groei was de bouw. Door de toename met ruim 25.000 banen groeide de sector met +4,6 procent. Dit is de sterkste groei van deze sector sinds de start van het LISA-register in 1996.
Net als in 2022 is landbouw & visserij de enige sector met krimp. In deze sector nam het aantal banen af met bijna 2.000, een krimp van 0,9 procent.

Centraal gelegen regio’s groeien sterkst

De regio’s met de hoogste werkgelegenheidsgroei tussen 2022 en 2023 waren vooral te vinden in het midden van het land (zie figuur 3). De sterkste groei was te vinden in de provincie Flevoland (+3,8%), gevolgd door de regio Zuidwest-Gelderland (+3,5%). Naast de zakelijke diensten en de zorg deden de bouwsector en de handel in deze regio’s het goed. Ook in Utrecht groeide het aantal banen flink. (+3,4%).
Buiten de centraal gelegen regio’s waren de Zaanstreek en Agglomeratie Haarlem relatief sterke groeiers, beide 3,3 procent. In de regio Zaanstreek sprong de bouw eruit (+9%), in Haarlem e.o. was vooral de zakelijke dienstverlening verantwoordelijk voor de groei (+5,3%).
De drie grootstedelijke regio’s (Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond en Agglomeratie ’s-Gravenhage) lieten elk een groei zien gelijk aan of iets onder het landelijk gemiddelde.

Er zijn geen regio’s waar het aantal banen afnam tussen 2022 en 2023. In Delfzijl en omstreken bleef het aantal banen gelijk. De groei in andere sectoren werd hier teniet gedaan door een afname van het aantal banen in de industrie (-6%). In Zuidwest-Drenthe was de groei met 0,8 procent beperkt. Hoewel de bouw daar een flinke groei liet zien (+11%) was er een groot verlies aan banen in de zorg (-5%).

Made with Flourish
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID