September 2020

Banen en vestigingen per september 2020

Aanleiding

Vanwege de bijzondere economische omstandigheden is in 2020 niet alleen de werkgelegenheid per april geïnventariseerd, maar ook per september. Dit met het idee om een beeld te krijgen van de gevolgen van de corona op de werkgelegenheid.
De meeste registers hebben in hun enquête ook de peildatum van 1 september uitgevraagd. Dit geldt niet voor de provincie Limburg en register MRDH, onderdeel van de provincie Zuid-Holland. Om toch een landelijk bestand te kunnen maken per september 2020 zijn de cijfers voor deze registers geconstrueerd op basis van de groei tussen april en september in de overige registers.

Berekening cijfers Limburg en MRDH

Van alle registers waarvan peildatum 1 september beschikbaar is, zijn de groeipercentages tussen april 2020 en september 2020 berekend op afdelingsniveau. Deze 'landelijke' groei is per afdeling toegepast op de stand per 1 april 2020 in Limburg en MRDH. Vervolgens zijn de afdelingen opgeteld tot secties en (waar van toepassing) de deelregisters tot provincies.

Aandachtspunten

  • Een aandachtspunt bij het gebruik van de cijfers per 1 september is dat in diverse sectoren seizoenseffecten een rol spelen. Daarnaast waren in die periode minder beperkende maatregelen van kracht voor zowel detailhandel als horeca. Bij al deze ontwikkelingen geldt dat veel bedrijven hun werkgelegenheid op peil hebben kunnen houden door de steunpakketten van de overheid.
  • De cijfers voor de provincies Limburg en (deels) Zuid-Holland zijn geconstrueerd. Dit betekent dat deze cijfers slechts een indicatie geven van de aantallen banen en vestigingen per september 2020.
  • Het aantal banen heeft betrekking op het totaal aantal fulltimers, parttimers en uitzendkrachten.
  • Publicatie van de LISA-cijfers is toegestaan mits deze voorzien zijn van een duidelijke bronvermelding (Bron: 'LISA', inclusief het jaar waarop de gegevens betrekking hebben). Deze bron dient per tabel en/of grafiek te worden vermeld.

Voor meer informatie over de totstandkoming van deze cijfers kunt u contact opnemen via info@lisa.nl

 

Download het Excelbestand met de cijfers per september 2020

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID