Verschillen tussen CBS, KvK en LISA

Zaterdag 26 oktober 2013 - Bron: Stichting LISA

Waarom LISA enquêteert?

Verschillende organisaties in Nederland onderhouden registraties, verzamelen gegevens en/of produceren statistisch materiaal op het gebied van bedrijven/instellingen en werkgelegenheid. LISA is de enige die landsdekkende werkgelegenheidsinformatie op vestigingsniveau verzamelt en bijhoudt.

In deze notitie wordt een een overzicht gegeven van activiteiten op dit gebied van verschillende organisaties in Nederland.

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID