LISA nieuws 32

Dinsdag 03 januari 2017

In deze editie aandacht de toegevoegde waarde, die sinds dit jaar ook in een langere tijdreeks beschikbaar is (vanaf 2008): hoe verhoudt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde zich tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid? En hoe zijn de regionale en sectorale ontwikkelingen? U leest het vanaf pagina 2.

Vanaf pagina 5 blikken we terug op een zeer geslaagd symposium ter ere van het 20-jarig bestaan en kunt u meer lezen over het nieuwe dataportaal, waarop u zelf naar eigen wens statistieken kunt samenstellen en direct downloaden.

Tenslotte een bijdrage van Bureau Louter dat een diepgravende analyse heeft gemaakt van de economische kracht van regio’s waarmee economische specialisaties worden blootgelegd. Alle bevindingen treft u aan vanaf pagina 7.

Heeft u belangstelling voor LISA Nieuws? U kunt kosteloos en geheel vrijblijvend een abonnement aanvragen door uw adresgegevens door te geven via info@lisa.nl.
 

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID