Vacature bestuurslid Stichting LISA

Donderdag 15 juni 2017

De Stichting Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen en Vestigingen (LISA) onderhoudt een landelijk bestand van werkgelegenheidsdata en enkele andere economische grootheden op vestigingenniveau. Dit bestand wordt samengesteld vanuit het Handelsregister, de Basis Registratie Adressen en gebouwen, een twintigtal regionale registraties en enkele centrale bronnen. Gegevens uit dit bestand worden geleverd merendeels aan publiekrechtelijke instanties, voorts aan semi-overheden, onderzoeksinstellingen en private partijen. De stichting bevindt zich in een transitieproces van overgang naar meer en andere bronnen voor de samenstelling van het bestand.

Het bestuur van de stichting bestaat uit (ten minste) vier leden, afkomstig uit verschillende delen van het land, en wordt ondersteund door twee projectorganisaties, die ook met uitvoering van stichtingstaken zijn belast.

De stichting zoekt per direct gegadigden voor een bestuursfunctie.

Competenties waarover bestuursleden van de Stichting LISA bij voorkeur beschikken:

  • Bestuurlijke ervaring in de (semi-)overheidssector
  • Kennis van lokale en regionale economie
  • Breed netwerk in de overheid, in het bijzonder waar het gaat om werkgelegenheidsbeleid
  • Affiniteit met samenstelling en gebruik van statistische informatie over productie en werkgelegenheid
  • Ondernemende instelling
  • Vermogen om hoofd- en bijzaken te onderscheiden, alsmede proces en inhoud
  • Communicatieve vaardigheden
  • Oog voor draagvlak en gevoel voor omgevingsfactoren
  • Inzet tot belangenbehartiging, o.a. bij provincies/IPO en gemeenten/VNG
  • Bereidheid tot reizen naar maandelijkse bestuursvergaderingen en incidenteel overleg met derden

Gezien de huidige bestuurssamenstelling zou aanvulling van het bestuur met een vrouw en/of een vertegenwoordiger uit de noordelijke provincies/Noord-Holland de diversiteit versterken.

Het reguliere tijdsbeslag dat met het bestuurslidmaatschap is gemoeid bedraagt gemiddeld 1½ à 2 dagen per maand.

Voor bestuursleden is een vergoeding beschikbaar van € 50 per bureau-uur en € 150 vacatiegeld per vergadering, tot een maximum van € 300 per dag, alsmede vervoerskostenvergoeding.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de heer P. Vriens, voorzitter van de Stichting LISA, pieterjanvriens@gmail.com en/of 06-31952271, of de heer F. Viersen, vice-voorzitter, f.viersen@gelderland.nl en/of 026-3599171; zie ook www.lisa.nl.

Schriftelijke reacties kunnen gestuurd worden aan LISA-projectorganisatie, Postbus 597, 7500 AN  Enschede; reacties per email naar info@lisa.nl.ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID