Economische Toplocaties 2017

Vrijdag 23 juni 2017

In Weekblad Elsevier is het onderzoek Economische Toplocaties 2017 gepresenteerd. Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd door Bureau Louter. Aan de basis van het onderzoek liggen o.a. gedetailleerde LISA-data over werkgelegenheid en toegevoegde waarde.

Al 20 jaar maakt Bureau Louter analyses van de economische prestaties van gemeenten en regio's, waarvan 15 jaar in de vorm van 'ranglijsten'. De resultaten daarvan verschijnen elk jaar rond mei/juni in Elsevier. In die vijftien jaar zijn er verschuivingen opgetreden in de beschikbaarheid en kwaliteit van de basisgegevens die worden gebruikt. Tevens zijn de inzichten in de factoren die van belang zijn voor het bepalen van 'economische prestaties' verschoven.

Dit jaar is Bureau Louter daarom met een gloednieuwe methodiek gekomen om economische prestaties te meten. Twee wijzigingen zijn vooral van belang:

  • De lijst met indicatoren is gewijzigd.
  • De 'gewichten' die aan de verschillende indicatoren zijn toegekend om te komen tot een totaalscore zijn gebaseerd op een panel van 150 deskundigen.

Daarnaast zijn scores nu bepaald voor alle gemeenten (voorheen werden gemeenten met minder dan 10.000 inwoners gecombineerd met andere gemeenten tot er in totaal minstens 10.000 inwoners waren; ook in de nieuwe opzet gebeurt dat overigens nog voor het zeer kleine Rozendaal, dat bij Rheden is gevoegd) en zijn afzonderlijke scores bepaald voor materiaalgeoriënteerde, informatiegeoriënteerde en personengeoriënteerde activiteiten.

In Elsevier (2017, week 25) is de ranglijst voor dit jaar (gebaseerd op gegevens voor 2016) gepresenteerd. In de loop van juli verschijnt het uitgebreide achtergrondrapport Economische Toplocaties 2017, met daarin weer zeer veel resultaten, illustraties en interpretaties. Als special topic is dit jaar gekozen voor Toegevoegde Waarde als indicator voor economische prestaties. Wat betreft de gegevens over Toegevoegde Waarde op het niveau van locaties heeft Bureau Louter dit jaar samengewerkt met Stichting LISA. In de Elsevier worden analyses van ruimtelijke verschillen in Toegevoegde Waarde gepresenteerd. In Economische Toplocaties 2017 wordt daar veel uitvoeriger op ingegaan.

Lees alles over het onderzoek in de op de website van Bureau Louter.

Heeft u interesse in cijfers over toegevoegde waarde? Bij LISA kunt u statistieken samenstellen op alle gewenste regionale of sectorale niiveaus. Neem vrijblijvend contact op met info@lisa.nl en we vertellen u graag meer over de mogelijkheden.


ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID