CBS en LISA vergeleken: 'Werk en vestigingen in Nederland’

Woensdag 31 januari 2018

CBS en LISA hebben gezamenlijk opdracht gegeven tot onderzoek naar verschillen tussen CBS- en LISA-data over vestigingen (van bedrijven en instellingen) en werkgelegenheid. Voorafgegaan door een korte uiteenzetting van definities en wijzen van datavergaring, analyseert de studie, die najaar 2017 is verricht, de verschillen naar activiteitencode en op geografische schaal tot op vestigingsniveau. Zowel standcijfers eind 2015/begin 2016 zijn vergeleken, als ook ontwikkelingen 2010-2016. De resultaten zijn samengebracht in ‘Werk en vestigingen in Nederland’. Het rapport wordt gebruikers van LISA-data en belangstellenden van harte aanbevolen.

U vind het rapport onder publicaties op de LISA website en op de website van het  CBS

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID