Actueel: LISA & Toegevoegde Waarde

Vrijdag 18 mei 2018

LISA is in 2017 opnieuw uitgebreid met detailcijfers over toegevoegde waarde en productiewaarde. Hiermee biedt LISA een nieuw instrument voor onderzoekers en beleidsmakers om, naast vestigingen en werkgelegenheid, het belang van regio’s voor de economische ontwikkeling in kaart te brengen. Momenteel is de toegevoegde waarde beschikbaar in de meest recente jaargang (peildatum 1 april 2017) en binnenkort ook voor de historische jaargangen vanaf 2008. LISA werkt in dit kader samen met BREA (Basisgegevens voor Regionaal Economische Analyses).

De belangrijkste bron voor de cijfers zijn de nationale en regionale rekeningen van het CBS. De cijfers zijn bewerkt waardoor we rekening houden met lokale verschillen in productiviteit als gevolg van bedrijfsomvang. Daarnaast wordt gedifferentieerd naar bedrijfsactiviteiten. Toegevoegde waarde is het verschil tussen productie en verbruik. De productiewaarde is gelijk aan de voor de verkoop bestemde goederen en diensten. Het verschil met omzet is, over het algemeen, gering.

Voor elke ruimtelijke aggregatie (een regio, gemeente, wijk, bedrijventerrein, kantoorlocatie, winkelgebied, corridor, etc.) is het met LISA gegevens nu mogelijk inzicht te krijgen in het economisch belang.  Het belang komt tot uiting in het aantal vestigingen, het aantal werkzame personen en de toegevoegde waarde. Uiteraard zijn de cijfers ook uitstekend te gebruiken om inzicht te krijgen in het economisch belang van branches en sectoren (bijv. de topsectoren).

Beleidsmakers en onderzoekers zijn met deze nieuwe informatie nog beter toegerust de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te analyseren en de impact van economisch (stimulerings-)beleid vast te stellen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LISA Projectorganisatie (053- 2005350 of info@lisa.nl).

Voordelen:

  • Unieke informatie
  • Elke ruimtelijke en sectorale aggregatie mogelijk
  • Eenvoudige koppeling met de andere gegevens uit LISA (vestigingen, banen, x,y coördinaten, etc.)
  • Aantrekkelijke tariefstelling
  • Oplevering in elk gewenst formaat
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID