PBL gebruikt LISA-data voor onderzoek circulaire economie

Woensdag 16 januari 2019

De Nederlandse economie telt zo’n 85.000 circulaire activiteiten die werk bieden aan circa 420.000 mensen. Circulariteit heeft daarmee een plek veroverd in de Nederlandse economie. Maar er is nog geen zicht op de door het kabinet beoogde versnelde overgang naar een volwaardige circulaire economie. Hiervoor zijn veel meer nieuwe circulaire initiatieven nodig dan de ca 1.500 die nu in kaart zijn gebracht. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarbij LISA cijfers belangrijke input vormden.

Overheden zoeken naar mogelijkheden om volgende stappen te zetten om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Om dat te kunnen doen is het cruciaal om te weten wat de huidige stand van zaken is. Met dat doel heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een inventarisatie gemaakt waarin de circulaire economie in kaart gebracht wordt.

De grootste bron voor de inventarisatie vormt het werkgelegenheidsregister van LISA. Op basis van SBI-categorieën zoals ‘reparatie van computers en randapparatuur’ en winkels in tweedehands goederen’ is nagegaan welke bedrijven circulaire activiteiten uitvoeren. Ook buiten deze SBI-categorieën zijn echter bedrijven met circulaire activiteiten. Daarom is in aanvulling onder andere een enquête uitgezet en een analyse gemaakt van zoekresultaten op internet.

Kijk voor meer informatie over de inventarisatie in het nieuwsbericht of het rapport:

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID