Kaarten - Werk op bedrijventerreinen

Donderdag 13 juni 2019

Vorige week verscheen een nieuwe editie van LISA Nieuws. Het nummer staat in het teken van bedrijvigheid en werkgelegenheid op bedrijventerreinen. Klik hier voor de PDF.

In de kaarten is het aandeel vestigingen en banen op bedrijventerreinen weergegeven, en ook de ontwikkeling van het aandeel tussen 2013 en 2018.

 

 

 Kaart 1 en 2 – Aandelen vestigingen en banen op bedrijventerreinen

  • In Nederland is in 2018 ruim één op de tien bedrijven (10,6%) op een bedrijventerrein gevestigd. Daarmee is duidelijk meer werkgelegenheid gemoeid, want bijna een derde van de banen (30,2%) in Nederland is hier te vinden.
  • Er zijn aanzienlijke verschillen tussen Corop-regio’s als het gaat om de bedrijvigheid op bedrijventerreinen.
  • In de agglomeraties Haarlem en Den Haag zijn er relatief weinig vestigingen (6%) en banen (16%) op bedrijventerreinen.
  • In IJmond, Zuid-Limburg en Zuidoost-Zuid-Holland is het aandeel banen juist groot (circa 42% van de banen).

Kaart 3 en 4 – Ontwikkeling aandeel vestigingen en banen op bedrijventerreinen

  • Sinds 2013 is het aandeel bedrijven in Nederland dat op een bedrijventerrein is gevestigd gedaald met 0,6 procentpunt, van 11,2% naar 10,6%. Er was wel sprake van een absolute groei, maar die was minder groot dan de groei van het aantal vestigingen buiten bedrijventerreinen. Dit komt onder andere door de groei van het aantal ZZP-ers, die voor het grootste deel niet op bedrijventerreinen gevestigd zijn.
  • Er zijn enkele Corop-gebieden waar het aandeel vestigingen op terreinen wel toeneemt, met als uitschieters Groot-Amsterdam (+6%) en Zuidwest-Overijssel (+5%).
  • Bij het aandeel banen is de ontwikkeling in Noord- en Zuid-Limburg opvallend. Het belang van de bedrijventerreinen voor de werkgelegenheid is hier relatief groot en is ook toegenomen.
  • In vrijwel de hele Randstad is het aandeel banen op bedrijventerreinen teruggelopen.

Meer informatie
Robert Nordeman | r.nordeman@ioresearch.nl | 020 308 48 33

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID