Aantal banen Groot-Amsterdam groter dan beroepsbevolking

Vrijdag 22 november 2019

Landelijk zijn er minder banen dan het aantal personen in de beroepsbevolking. In de regio’s Groot-Amsterdam, Utrecht, Zuidoost-Noord-Brabant en Noord-Overijssel is het aantal banen juist groter dan de omvang van de beroepsbevolking. In dit artikel laten we de verhouding tussen de werkgelegenheid en de beroepsbevolking zien. Daarbij zoomen we in op provinciaal en regionaal niveau.

De beschikbaarheid van voldoende banen voor de gehele beroepsbevolking is van belang voor een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De verhouding tussen het aantal banen en de totale beroepsbevolking (15- tot 75-jarigen: werkend en werkloos) kan worden uitgedrukt met de werkgelegenheidsfunctie. Dit verhoudingsgetal geeft het aantal banen per honderd personen uit de beroepsbevolking: hoe hoger het cijfer, hoe groter het belang van de regio voor de werkgelegenheid.

In 2018 waren er in Nederland 95 banen voor elke honderd personen uit de beroepsbevolking. Verhoudingsgewijs bevatten provincies Noord-Holland en Utrecht de meeste banen ten opzichte van de beroepsbevolking. De provincies Flevoland en Drenthe spelen een minder belangrijke rol op het gebied van werkgelegenheid.

De regio Groot-Amsterdam heeft een belangrijke werkgelegenheidsfunctie: er zijn 129 banen per honderd personen in de beroepsbevolking. Dit hoge aantal kan verklaard worden door een relatief hoge inkomende pendelstroom. Veel banen worden ingevuld door inwoners uit de omliggende regio’s. In deze regio’s (IJmond, Agglomeratie Haarlem, Zaanstreek en Kop van Holland) zijn er tussen de 70 en 80 banen per honderd personen in de beroepsbevolking. Deze regio’s beschikken samen met Oost-Groningen over het minst aantal arbeidsplaatsen per honderd personen in de beroepsbevolking. Naast Groot-Amsterdam zijn ook Zuidoost-Noord-Brabant, Utrecht en Noord-Overijssel belangrijke werkgebieden met meer banen dan personen in de beroepsbevolking.

Meer informatie
Robert Nordeman | R.Nordeman@ioresearch.nl | 020 308 48 33

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID