Landscapes of trade

Donderdag 05 december 2019

Nederland is een distributieland, met Schiphol en de Rotterdamse haven als mainports. De laatste jaren groeit het aantal distributiecentra als gevolg van nieuwe vormen van handel, zoals e-commerce. Dit roept nieuwe vragen op voor beleid. Welk ruimtelijk patroon is precies aan het ontstaan door logistieke ontwikkelingen? Wat betekent dat voor economie en leefbaarheid in de stad? Moeten en kunnen we hierop sturen?

Met behulp van gegevens over bedrijventerreinen, panden en werkgelegenheid is inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de distributiesector. Een voorbeeld hiervan is het promotieonderzoek van Merten Nefs, waarvoor hij het patroon van logistiek in de transportcorridors Oost/Zuidoost Nederland in beeld gebracht. Kijk voor de kaart op: http://mertennefs.eu/landscapes-of-trade/

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van Lisa data. Aan de buitenkant van een bedrijfspand is lastig te zien of er een logistieke of andere activiteit plaatsvindt. Met de SBI functiecategorie in de Lisa data lukt dit wél voor de meeste panden. De Lisa data is voor deze toepassing gekoppeld aan andere databronnen zoals BAG en Ibis. Er is veel discussie over de werkgelegenheid en schaal van deze bedrijven. Met behulp van de Lisa cijfers is in de kaartviewer de verhouding weergegeven tussen het aantal banen en de voetafdruk van het gebouw.

Een uitgebreide toelichting op het onderzoek is te vinden op https://deltametropool.nl/projecten/landscapes-of-trade/

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID