Meeste mensen werkzaam in gezondheidszorg rond stad Groningen

Donderdag 20 februari 2020

Het aantal arbeidsplaatsen in de gezondheidszorg neemt toe. De werkgelegenheid in Flevoland steeg het sterkst. In de regio rondom de stad Groningen en in de regio Arnhem-Nijmegen zijn per honderd inwoners de meeste inwoners werkzaam in de gezondheidszorg. Dit blijkt uit een analyse van LISA-data die worden beheerd door I&O Research.

In 2018 waren er in Nederland ruim 624 duizend personen werkzaam in de gezondheidszorg. Het aantal banen in deze sector groeide ten opzichte van 2013 (8,0%) en 2017 (2,5%). Deze groei is in vrijwel alle provincies en regio’s in Nederland zichtbaar. Onderstaande figuur laat per provincie de banenontwikkeling zien over de periode 2013-2018 in de gezondheidszorg. Het aantal banen groeide het sterkst in Flevoland (13,4%), Gelderland (10,8%) en Noord-Holland (10,7%). Het aantal werkzame personen nam het minst sterk toe in Friesland (3,9%) en Drenthe (2,4%). In Zeeland bleef het aantal arbeidsplaatsen nagenoeg stabiel (-0,1%).  

 

In Nederland is 7,2 procent van alle werkzame personen werkzaam in de gezondheidszorg. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben, als provincies met de hoogste inwonertallen, de meeste banen in de gezondheidszorg in absolute zin. Door het aantal arbeidsplaatsen te vergelijken met het aantal inwoners wordt duidelijk welke rol de sector speelt op het gebied van werkgelegenheid.

Werkenden per honderd inwoners het hoogst in regio Groningen

Onderstaande figuur laat per regio het aantal werkzame personen in de gezondheidssector per honderd inwoners zien. Gemiddeld zijn er 3,6 banen in de gezondheidszorg per honderd inwoners. In de regio rondom de stad Groningen zijn met 6,5 werkzame personen per honderd inwoners de meeste mensen actief in de gezondheidszorg. Een belangrijke verklaring hiervoor is de aanwezigheid van het UMCG. Dit academische ziekenhuis vervult niet alleen een belangrijke functie voor de regio Groningen, maar ook voor omliggende regio’s. In Arnhem-Nijmegen (o.a. Rijnstate Arnhem en Radboudumc Nijmegen) gaat het om 5,6 werkzame personen per honderd inwoners. In de Kop van Noord-Holland en Oost-Groningen zijn naar verhouding de minste personen werkzaam in de gezondheidszorg. Hiermee laat de figuur een duidelijk beeld zien van de aantrekkende werking van academische ziekenhuizen op de werkgelegenheid in diezelfde en omliggende regio’s.

 

De vestigingsregisters van het Landelijke Informatie Systeem Arbeidsplaatsen (LISA) vormen de bron van deze analyse. Dit register bevat de werkgelegenheid van bedrijven die actief zijn geweest in Nederland vanaf 1996. Binnen deze analyse staan vestigingen binnen de SBI-afdeling ‘86: Gezondheidszorg’ centraal. Onder de vestigingen in deze SBI-categorie vallen zowel grote als kleine gezondheidszorginstellingen. Binnen LISA worden bij de registratie van werkzame personen geen coassistenten, stagiairs en vrijwilligers meegerekend.

I&O Research is intensief betrokken bij de totstandkoming van LISA-materiaal. In de eerste plaats ondersteunen wij de Stichting LISA bij het ontsluiten van gegevens en adviseren wij afnemers over het gebruik van de data. Daarnaast maakt I&O Research gebruik van LISA-data voor analyses naar arbeidsmarkt, bedrijvendynamiek en omzetcijfers. Hiermee helpen wij diverse gemeentes en provincies met het opstellen van gedegen economisch beleid.


ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID