Wat is de impact van corona op de werkgelegenheid?

Dinsdag 03 november 2020 - Bron: www.lisa.nl

Snel na de uitbraak van het coronavirus in Nederland rees de vraag in welke mate de economie getroffen zou worden. Om hier inzicht in te krijgen zijn cijfers nodig van een recente peildatum. LISA geeft met een reeks van bijna een kwart eeuw vooral een beeld van de ontwikkeling op lange termijn zijn. Toch zijn de LISA-cijfers goed bruikbaar bij het inschatten van de impact van de crisis op de (regionale) werkgelegenheid.
In deze editie van LISA Nieuws illustreren we dit met een aantal artikelen.

Om te beginnen beschrijven Menno Holkema (provincie Friesland) en Jorn Berends (provincie Flevoland) hoe zij bij het begin van de crisis gebruik hebben gemaakt van data uit de vestigingsregisters om een beeld te krijgen van de omvang van de kwetsbare sectoren.
Vervolgens een nadere analyse van een sector die in het bijzonder getroffen wordt door de coronacrisis: de logiesverstrekking. Hendrik Nijenhuis (I&O Research) laat zien hoe de werkgelegenheid zich in verschillende delen van de sector in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en in welke regio’s deze subsectoren sterk vertegenwoordigd zijn.
Tot slot laten Rob Manders en Aart van Bochove (bureau Blaauwberg) zien hoe met behulp van LISA-cijfers een analyse gemaakt kan worden van kwetsbare regio’s in verschillende fasen van de crisis.

Veel leesplezier!

DOWNLOAD LISA Nieuws nr 37

 

De volgende editie van LISA Nieuws verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2021. Hierin zal opnieuw aandacht zijn voor de gevolgen van de coronacrisis voor de werkgelegenheid. 

Als u vragen of suggesties hebt of wilt reageren op één van de artikelen, neemt u dan gerust contact met ons op. Meer informatie over de LISA-cijfers, en wat deze voor u kunnen betekenen, vindt u op onze website www.lisa.nl. Of stel uw vraag via info@lisa.nl of het secretariaat (053-200 5350). Wij denken graag met u mee over uw onderzoeksvraagstukken.

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID