LISA-data bron voor Atlas van de Regio

Woensdag 09 december 2020

Voor het inpassen van onder meer woningbouw, energie-opwekking en natuur in de schaarse ruimte van Nederland, hebben beleidsmakers sinds kort een extra tool. Met behulp van de Atlas van de Regio, gemaakt door onderzoekers van het PBL, zijn 130 verschillende kaarten met 12 thema’s vanaf 1992 tot ver in de toekomst, op elkaar te leggen en te vergelijken. Hiervoor zijn ook LISA-data gebruikt.

De Atlas van de Regio is een interactieve kaartviewer die middels thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in beeld brengt. Waar worden bijvoorbeeld nieuwe woonwijken ontwikkeld? Op welke locaties staan veel windturbines? Waar liggen gebieden met een verhoogde kans op overstroming? En waar kunnen uiteenlopende opgaven slim met elkaar gecombineerd worden? De Atlas van de Regio biedt brede basisinformatie voor de afstemming van sectorale opgaven in gebieden en regio’s.

Voor het thema Economie is onder andere LISA als bron gebruikt. De kaartviewer biedt de mogelijkheid om het aantal banen per vlak van 500x500 meter weer te geven. Ook de ontwikkeling over de periode 2000-2018 en uitsplitsingen in een tiental sectoren zijn in de Atlas van de Regio opgenomen.

Kijk op de HOME pagina van de Atlas van de Regio: https://themasites.pbl.nl/atlas-regio/

Of ga direct naar de kaartviewer: https://themasites.pbl.nl/atlas-regio/kaarten/index.php

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID