De ruimtelijk-economische effecten van de Westerscheldetunnel

Woensdag 18 februari 2015

Het Centraal Planbureau is een onderzoekslijn gestart naar de ruimtelijk-economische effecten van bereikbaarheidsmaatregelen, waarmee wordt getracht meer inzicht te krijgen in de invloed van (nieuwe) infrastructuur op de relatieve aantrekkelijkheid van locaties voor de activiteiten van mensen en bedrijven. Bijgevoegd rapport levert een bijdrage aan de onderzoekslijn door de ruimtelijk-economische effecten te verkennen van een specifieke casus: de Westerscheldetunnel. Om de economische ontwikkeling van het gebied in kaart te brengen is hierbij onder meer gebruik gemaakt van LISA-data.

 

Klik hier om het rapport te downloaden.


ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID