SEO presenteert STAN: de arbeidsmarktmonitor Noord-Holland 2014

Vrijdag 27 maart 2015

De STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland is een nieuw instrument dat naast statistieken over de Noord-Hollandse arbeidsmarkt ook ervaringen en verwachtingen van werkgevers en ondernemers in kaart brengt. Met actuele cijfers over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en enquêtering van werkgevers en ondernemers worden knelpunten gesignaleerd, in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Hoe heeft de werkgelegenheid zich de afgelopen jaren in Noord-Holland ontwikkeld? Welke knelpunten op de arbeidsmarkt ervaart men in de praktijk?

Klik hier voor het volledige bericht.

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID