LISA lanceert Toegevoegde Waarde cijfers

Donderdag 27 augustus 2015

LISA heeft haar dataset uitgebreid met cijfers over Toegevoegde Waarde en Productie. Hiermee biedt LISA een nieuw instrument voor onderzoekers en beleidsmakers om, naast vestigingen en werkgelegenheid, het belang van regio’s voor de economische ontwikkeling in kaart te brengen.

De belangrijkste bron voor de cijfers zijn de nationale en regionale rekeningen van het CBS. De cijfers zijn bewerkt waardoor we rekening houden met lokale verschillen in productiviteit als gevolg van bedrijfsomvang. Daarnaast wordt gedifferentieerd naar bedrijfsactiviteiten.

Jaargang 2014 van LISA is verrijkt met de Toegevoegde Waarde en Productie cijfers. LISA heeft hiervoor samenwerking gezocht met BREA (Basisgegevens voor Regionaal Economische Analyses). Toegevoegde waarde is het verschil tussen productie en verbruik. De productiewaarde is gelijk aan de voor de verkoop bestemde goederen en diensten. Het verschil met omzet is, over het algemeen, gering.

Voor elke ruimtelijke aggregatie (een regio, gemeente, wijk, bedrijventerrein, kantoorlocatie, winkelgebied, corridor, etc.) is het met LISA gegevens nu mogelijk inzicht te krijgen in het economisch belang.  Het belang komt tot uiting in het aantal vestigingen, het aantal werkzame personen en de toegevoegde waarde. Uiteraard zijn de cijfers ook uitstekend te gebruiken om inzicht te krijgen in het economisch belang van branches en sectoren (bijv. de Topsectoren).

Beleidsmakers en onderzoekers zijn met deze nieuwe informatie nog beter toegerust de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te analyseren en de impact van economisch (stimulerings-)beleid vast te stellen.

Cijfers over toegevoegde waarde en productie over 2014 zijn beschikbaar vanaf 250 euro. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LISA Projectorganisatie (053-4825080 of info@lisa.nl).

Voordelen

-          Unieke informatie

-          Elke ruimtelijke aggregatie mogelijk

-          Eenvoudige koppeling met de andere gegevens uit LISA (vestigingen, banen, x,y coördinaten, etc.)

-          Aantrekkelijke tariefstelling

-          Oplevering in elk gewenst formaat.

 

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID