Knooppunt Hengelo vanuit een ander perspectief

Vrijdag 23 oktober 2015

Pim Elshof, student Planologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, heeft voor zijn bacheloronderzoek “Knooppunt Hengelo vanuit een ander perspectief”, gebruik gemaakt van LISA-data voor het zogenoemde ‘Vlindermodel’. Dit model is gebruikt om de casus, knooppunt Hengelo,  inzichtelijk te maken. Het begrip knooppunt kan gedefinieerd worden als een plek waar ‘ruimte’ en ‘infrastructuur’ samen komen. Om het aspect ‘ruimte’  te kunnen berekenen is informatie nodig betreffende het aantal werknemers binnen het knooppunt. Deze gegevens zijn verkregen via stichting LISA. Handmatig zijn alle postcodes binnen het knooppunt verzameld. Op basis van deze postcodes heeft stichting LISA de werknemersgegevens aangeleverd. Met deze werknemersgegevens was het mogelijk om de indicatoren van het ‘Vlindermodel’ te kunnen bereken. Het berekende ´Vlindermodel´ heeft zodoende knooppunt Hengelo inzichtelijk gemaakt.

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID