NIEUW! Online-datalevering

Woensdag 29 juni 2016

Statistieken van vestigingen en werkgelegenheid zijn nu ook online leverbaar. Het gaat om statistieken per geografische eenheid (tot op postcode 4-niveau) en per economische activiteit (tot op afdelingsniveau = tweecijferige sbi-code). De tarieven zijn concurrerend.

Ga naar www.lisadata.nl voor meer informatie en levering.

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID