Werkgroep kwaliteit

De LISA-organisatie stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar bestand. Zij steekt dan ook veel energie in het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van haar gegevens. De Stichting LISA heeft hiertoe de werkgroep kwaliteit in het leven geroepen. De werkgroep kwaliteit is samengesteld uit de volgende personen:

Maarten Bergmeijer (voorzitter)   Register Utrecht
Eric Meerman (secretaris)   Mellon/LISA 
Rob Lucas   Register Zeeland
Wil Brinkman   Register Flevoland
Roy van Zandvoort   Register Limburg/ETIL 
Menno Holkema   Register Friesland


Vacature
Er is nog plaats voor enthousiaste nieuwe werkgroepleden. Interesse? Neem gerust contact op met de voorzitter of secretaris.

Ter bevordering van de kwaliteit is onder meer het ‘kwaliteitstraject’ uitgezet. Een van de onderdelen van dit kwaliteitstraject is het LISA-handboek. Ter uniformering van de werkwijze van de registratie is het handboek recentelijk uitgebreid met protocollen.

Verbetering van kwaliteit moet gemeten en gekwantificeerd worden. Hiertoe is de zogenaamde kwaliteitsmonitor ontwikkeld. Deze monitor is een instrument waarmee objectief vastgesteld kan worden hoe het gesteld is met de kwaliteit van het LISA-register en de samenstellende onderdelen (regionale registers). De conclusies uit de monitor zijn niet vrijblijvend. Registerhouders zullen zich op afgesproken termijn en binnen bepaalde grenzen moeten conformeren aan de afgesproken standaarden, definities en protocollen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep: drs. M. Bergmeijer

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID