Persberichten
Keerpunt in werkgelegenheid: kleine banengroei in 2015
02-2016

In 2015 is de werkgelegenheid in Nederland met 7.500 banen (0,1%) toegenomen. Na 3 jaren op rij waarin de werkgelegenheid afnam, is dit een duidelijk teken van de herstellende arbeidsmarkt. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Met het onderzoek is de 20e jaargang voltooid, waarmee een unieke datareeks van 2 decennia aan landelijke werkgelegenheidsinformatie is ontstaan.

Download het gehele persbericht in PDF-formaat (255.81 KiB)

Banenverlies in 2014
02-2015

In 2014 is de werkgelegenheid in Nederland met 85 duizend banen (-1,1%) afgenomen. Dit is het derde jaar op rij waarin de werkgelegenheid afnam. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Het aantal eenmanszaken neemt nog steeds toe. De verschillen tussen mannen en vrouwen nemen af. Het grootste banenverlies is er, relatief gezien, in de bouw. In absolute zin gingen de meeste banen verloren in de zorg. Er zijn duidelijke regionale verschillen die deels samenhangen met de economische structuur.

Download het gehele persbericht in PDF-formaat (558.44 KiB)

Groot banenverlies in 2013
02-2014

In 2013 is de werkgelegenheid in Nederland met bijna 100.000 banen (-1,2%) afgenomen. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht.

Sinds 1996 is de werkgelegenheid nog niet zo sterk afgenomen in een jaar tijd. In 2012 was er ook sprake van een daling (-0,7%). Het aantal eenmanszaken neemt nog steeds toe. De bouwsector kende het grootste banenverlies. Regionaal gaat de werkgelegenheid het meest terug in de periferie.

Download het gehele persbericht in PDF-formaat (75.92 KiB)

Banenverlies in 2012
03-2013

In 2012 is de werkgelegenheid in Nederland met 0,7% afgenomen. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht.

Sinds 1996 is dit de derde keer dat de werkgelegenheid in een jaar is afgenomen. In 2011 was er nog sprake van een lichte groei van 0,5%.

Download het gehele persbericht in PDF-formaat (28.5 KiB)

Kleine banengroei in 2011
03-2012

In 2011 is de werkgelegenheid in Nederland met 0,3% toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht.

In 2010 was er nog sprake van een lichte afname van de werkgelegenheid. Sinds 2008 is het aantal banen in Nederland met (afgerond) 8,1 miljoen stabiel.

Download het gehele persbericht in PDF-formaat (29.16 KiB)

Werkgelegenheidscijfers R&T sector beschikbaar op LISA website
10-2011

Op de LISA website is vanaf nu actuele informatie over de aard en omvang van de werkgelegenheid van de Recreatie & Toerisme sector beschikbaar! De R&T standaard is een belangrijke doorbraak in de toeristische sector, waarmee voor het eerst betrouwbare vergelijkingen gemaakt kunnen worden van de bestedingen en de werkgelegenheid in de vrijetijdssector.

Lisa is als bron van de werkgelegenheid gekozen in de landelijke standaard. De standaard is ontwikkeld door provincies, een aantal regionale/provinciale bureau’s voor toerisme (KennisAs), het NBTC en het CBS en is in IPO-verband vastgesteld.

Download het gehele persbericht in PDF-formaat (22.86 KiB)

Banenverlies in 2010
03-2011

In 2010 is de werkgelegenheid in Nederland met 0,7% afgenomen. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht.

In 2007 en 2008 groeide de werkgelegenheid nog aanzienlijk en in 2009 was er een minimale groei van 0,2%. In de afgelopen vijftien jaar daalde het aantal banen niet eerder zo fors als vorig jaar.

Download het gehele persbericht in PDF-formaat (31.98 KiB)

Kleine banengroei in 2009
03-2010

In 2009 is de werkgelegenheid in Nederland met 0,3% toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht.

Na de werkgelegenheidsdaling tussen 2002 en 2005, is de werkgelegenheid al enige jaren groeiend. De groei is wel veel lager dan voorgaande jaren. Noord-Holland kent de grootste werkgelegenheidsgroei, de groei van Flevoland, Groningen, Friesland en Utrecht ligt wat lager, maar ligt eveneens boven het Nederlandse gemiddelde.

Download het gehele persbericht in PDF-formaat (53.87 KiB)

Banengroei zet in 2008 door
01-2009

In 2008 is de werkgelegenheid in Nederland met 2,4% toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht.

Na een werkgelegenheidsdaling in de jaren 2003, 2004 en 2005, een kleine stijging in 2006, laat 2008, net als 2007, een aanzienlijke groei van de werkgelegenheid zien. Flevoland en Groningen kennen de grootste werkgelegenheidsgroei, de groei van

Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel ligt wat lager, maar ligt eveneens boven het Nederlandse gemiddelde.

Download het gehele persbericht in PDF-formaat (51 KiB)

2007: hoogste werkgelegenheidsgroei in 6 jaar
01-2008

In 2007 is de werkgelegenheid in Nederland met 2,2% toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht.

Na een werkgelegenheidsdaling in de jaren 2003, 2004 en 2005 en een kleine stijging in 2006 laat 2007 weer een aanzienlijke toename van de werkgelegenheid zien. Flevoland en Drenthe kennen de grootste werkgelegenheidsgroei; Noord-Holland en Limburg laten een bescheidener groei zien.

Download het gehele persbericht in PDF-formaat (39.24 KiB)

Herstel van werkgelegenheid in 2006
01-2007

In 2006 is de werkgelegenheid in Nederland met 0,8% toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht.

Na een werkgelegenheidsdaling in de jaren 2003, 2004 en 2005 laat 2006 weer een toename van de werkgelegenheid zien. Flevoland, Zeeland en Noord-Brabant kennen de grootste werkgelegenheidsgroei, Zuid-Holland wordt daarentegen geconfronteerd met een afname van het aantal banen.

Download het gehele persbericht in PDF-formaat (38.36 KiB)

Werkgelegenheid ook in 2005 gedaald!
02-2006

In 2005 is de werkgelegenheid in Nederland met 0,5% gedaald. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Net als in 2003 en 2004 zien, met uitzondering van de niet-commerciële dienstverlening (met name zorg), alle overige sectoren hun personeelsbestand krimpen. Flevoland en Utrecht kennen de grootste werkgelegenheidsgroei, Limburg wordt daarentegen geconfronteerd met een relatief sterke afname.

Download het gehele persbericht in PDF-formaat (40.48 KiB)

Werkgelegenheid in 2004 wederom gedaald!
04-2005

In 2004 is de werkgelegenheid in Nederland met 0,3% gedaald. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Bijna alle sectoren, met uitzondering van de niet-commerciële dienstverlening (met name overheid, zorg en onderwijs), zien hun personeelsbestand krimpen. Flevoland kent ‘traditiegetrouw’ de grootste werkgelegenheidsgroei, Zeeland is hekkensluiter.

Download het gehele persbericht in PDF-formaat (93.92 KiB)

Werkgelegenheidsgroei in 2003 gedaald!
02-2004

In 2003 is de werkgelegenheid in Nederland met 0,2% gedaald. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Bijna alle sectoren, met uitzondering van de niet-commerciële dienstverlening (met name overheid, zorg en onderwijs), zien hun personeelsbestand krimpen. Flevoland kent 'traditiegetrouw' de grootste werkgelegenheidsgroei, Limburg is hekkensluiter.

Download het gehele persbericht in PDF-formaat (76.79 KiB)

Werkgelegenheidsgroei in 2002 vertraagd!
04-2003

In 2002 is de werkgelegenheid in Nederland met 0,9% gegroeid. Dit blijkt uit cijfers van LISA, een landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. De toename van de werkgelegenheid is aanzienlijke kleiner dan in voorgaande jaren. De groei wordt in 2002 vooral gedragen door de niet-commerciële dienstverlening (met name overheid en zorg). De landbouw, de industrie, bouw en financiële instellingen hebben hun personeelsbestand zien krimpen.

Download het gehele persbericht in PDF-formaat (75.4 KiB)

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID