Welkom bij LISA

LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en een sociaal-economische component (werkgelegenheid en economische activiteit).

Door de beschikbaarheid van dit type beschrijvende gegevens voor heel Nederland kan het LISA vestigingenregister beschouwd worden als het basisbestand voor sociaal-economisch en ruimtelijk onderzoek. Van elk willekeurig geografisch niveau en van elke activiteit kan bijvoorbeeld de werkgelegenheids(ontwikkeling) in beeld worden gebracht.

Omdat LISA ook vestigingen van de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg en de vrije beroepsbeoefenaars registreert is LISA uniek in zijn soort. Verder zijn LISA-gegevens eenvoudig te koppelen aan andersoortige bestanden waardoor LISA voor vele beleidsvelden en beleidsmakers een waardevol instrument is. Het LISA vestigingenregister bevat informatie over ruim 1.286.200 vestigingen in Nederland. Landsdekkende informatie is beschikbaar vanaf 1996.

Actueel
Het jaarlijkse onderzoek van Bureau Louter, nu mede o.b.v. toegevoegde-waarde-cijfers van LISA
arrow
LISAdata.nl is vernieuwd en uitgebreid met alle niveaus van de SBI2008-codering
arrow
De stichting LISA zoekt per direct gegadigden voor een bestuursfunctie.
arrow
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID