Welkom bij LISA

LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en een sociaal-economische component (werkgelegenheid en economische activiteit).

Door de beschikbaarheid van dit type beschrijvende gegevens voor heel Nederland kan het LISA vestigingenregister beschouwd worden als het basisbestand voor sociaal-economisch en ruimtelijk onderzoek. Van elk willekeurig geografisch niveau en van elke activiteit kan bijvoorbeeld de werkgelegenheids(ontwikkeling) in beeld worden gebracht.

Omdat LISA ook vestigingen van de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg en de vrije beroepsbeoefenaars registreert is LISA uniek in zijn soort. Verder zijn LISA-gegevens eenvoudig te koppelen aan andersoortige bestanden waardoor LISA voor vele beleidsvelden en beleidsmakers een waardevol instrument is. Het LISA vestigingenregister bevat informatie over 1.700.920 vestigingen in Nederland (bestand 2019). Landsdekkende informatie is beschikbaar vanaf 1996.

 

LISA Monitor vestigingendynamiek

In mei 2020 heeft LISA de Monitor vestigingendynamiek gelanceerd. Deze monitor wordt maandelijks bijgewerkt en geeft actueel inzicht in de ontwikkeling van LISA-vestigingen en werkgelegenheid. 

Cijfers juni 2021 nu beschikbaar  

Actueel
De LISA cijfers 2020 laten een beperkte groei zien door de maatregelen in het begin van de crisis.
arrow
Normaal gesproken komen de LISA-cijfers beschikbaar in maart. Dit jaar heeft de oplevering helaas vertraging opgelopen. ...
arrow
Oss farmaceutische productiehoofdstad van Nederland
arrow
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID