Welkom bij LISA

LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en een sociaal-economische component (werkgelegenheid en economische activiteit).

Door de beschikbaarheid van dit type beschrijvende gegevens voor heel Nederland kan het LISA vestigingenregister beschouwd worden als het basisbestand voor sociaal-economisch en ruimtelijk onderzoek. Van elk willekeurig geografisch niveau en van elke activiteit kan bijvoorbeeld de werkgelegenheids(ontwikkeling) in beeld worden gebracht.

Lees verder

 

Actueel
Jaargang LISA 2023 is nu beschikbaar. Sterkste banengroei bouw sinds 1996.
arrow
In de nieuwste LISA Nieuws een artikel over de ontwikkelingen van voorzieningen tussen 2002 en 2022.
arrow
Tussen 2021 en 2022 groeide het aantal banen met 2,9 procent, de sterkste groei sinds 1999.
arrow
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID