Meer werk in vrije tijd

Vrijdag 06 juli 2018
De nieuwe editie van LISA Nieuws is verschenen. Wat kunt u hierin lezen?
 
Het aantal banen in Nederland nam in 2017 met 1,5 procent toe, net als in 2016. Het eerste artikel geeft aandacht aan de recente ontwikkelingen in de werkgelegenheid. Dit een uitgebreide versie van het persbericht naar aanleiding van het verschijnen van de cijfers over 2017.
 
De werkgelegenheidscijfers van LISA kunnen gebruikt worden om in te zoomen op een specifieke regio of juist op een sector. Een voorbeeld van het eerste is het artikel over de economische ontwikkeling van het aardschokgebied in Groningen. Een voorbeeld van het tweede is het artikel “Meer werk in vrije tijd,” waarin I&O Research een analyse maakt van de groei van de werkgelegenheid in de sector Recreatie & Toerisme.
 
Onlangs is er een rapport verschenen over de verschillen tussen werkgelegenheidscijfers van het CBS en LISA. In dit rapport wordt gedetailleerd gekeken op welke gebieden er verschillen zijn en waardoor deze veroorzaakt worden. Een samenvatting van dit rapport is opgenomen in deze editie van LISA Nieuws. Het volledige rapport is te vinden op de website van LISA.
 
LISA in beeld: klik hier voor een online versie van de kaart: Groei werkgelegenheid door per COROP-GEBIED tussen 2012 en 2017.
 
De volgende editie van LISA Nieuws verschijnt in het najaar. Als u vragen of suggesties hebt of wilt reageren op één van de artikelen, neemt u dan gerust contact met ons op. Meer informatie over de LISA-cijfers, en wat deze voor u kunnen betekenen, vindt u op onze website www.lisa.nl. Of stel uw vraag via info@lisa.nl. Wij denken graag met u mee over uw onderzoeksvraagstukken.
 
Heeft u belangstelling voor LISA Nieuws? U kunt kosteloos en geheel vrijblijvend een abonnement aanvragen door uw adresgegevens door te geven via info@lisa.nl.
 
 
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID