Verrassende winnaar Bureau Louter Economische Toplocaties 2019 Woensdag 27 november 2019

Niet Haarlemmermeer, maar Son en Breugel is de gemeente met de hoogste economische prestaties volgens Economische Toplocaties 2019. Dit onderzoek is ook dit jaar uitgevoerd door Bureau Louter aan de hand van gegevens van LISA, een onontbeerlijk gegevensbestand voor ruimtelijk-economisch onderzoek in Nederland, aangevuld met gegevens van de Kamer van Koophandel en het CBS.    Na Son en Breugel volgen 's-Hertogenbosch, Amsterdam en Rotterdam. De gemeenten zijn onderling vergelijkbaar gemaakt door alle 25 onderliggende indicatoren per ho...... lees meer >

Aantal banen Groot-Amsterdam groter dan beroepsbevolking Vrijdag 22 november 2019

Landelijk zijn er minder banen dan het aantal personen in de beroepsbevolking. In de regio’s Groot-Amsterdam, Utrecht, Zuidoost-Noord-Brabant en Noord-Overijssel is het aantal banen juist groter dan de omvang van de beroepsbevolking. In dit artikel laten we de verhouding tussen de werkgelegenheid en de beroepsbevolking zien. Daarbij zoomen we in op provinciaal en regionaal niveau. De beschikbaarheid van voldoende banen voor de gehele beroepsbevolking is van belang voor een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De ve...... lees meer >

Verviervoudiging aantal bierbrouwerijen in vijf jaar Woensdag 17 juli 2019

De populariteit rondom de consumptie en ontwikkeling van nieuwe bieren is de afgelopen jaren explosief toegenomen. Zo staan deze zomermaanden vele bierevenementen op de planning en is het aantal bedrijven en arbeidsplaatsen in de bierbranche fors toegenomen. Tussen 2013 en 2018 is het aantal brouwerijen* verviervoudigd. Vooral het aantal relatief kleine brouwerijen groeide de afgelopen jaren sterk.Noord-Holland en Noord-Brabant beschikken over de meeste brouwerijen Sinds 2013 zijn er in Nederland bijna driehonderd bierbrouwerijen bijgekomen: ee...... lees meer >

Kaarten - Werk op bedrijventerreinen Donderdag 13 juni 2019

Vorige week verscheen een nieuwe editie van LISA Nieuws. Het nummer staat in het teken van bedrijvigheid en werkgelegenheid op bedrijventerreinen. Klik hier voor de PDF. In de kaarten is het aandeel vestigingen en banen op bedrijventerreinen weergegeven, en ook de ontwikkeling van het aandeel tussen 2013 en 2018.      Kaart 1 en 2 – Aandelen vestigingen en banen op bedrijventerreinen In Nederland is in 2018 ruim één op de tien bedrijven (10,6%) op een bedrijventerrein gevestigd. Daarmee is duidelijk meer werk...... lees meer >

Werkgelegenheid op bedrijventerreinen Woensdag 05 juni 2019

Een tiende van de bedrijven in Nederland is gevestigd op een bedrijventerrein. Samen zorgen deze vestigingen voor 30 procent van het aantal banen. Maar hoe is de situatie in gemeente X? Of wat is de samenstelling van bedrijventerrein Y? In dit nummer van LISA-nieuws aandacht voor de verschillende mogelijkheden van de analyse met LISA-data en bedrijventerreinen. In het artikel over HTSM-startups in Twente wordt verwezen naar: - het volledige rapport van het onderzoek van Hendrik Nijenhuis- een artikel in Tubantia: ‘Hightech-startups in Twe...... lees meer >

ACTUEEL: toegevoegde waarde 2018 Vrijdag 10 mei 2019

LISA is uitgebreid met detailcijfers over toegevoegde waarde en productiewaarde. Hiermee biedt LISA een instrument voor onderzoekers en beleidsmakers om, naast vestigingen en werkgelegenheid, het belang van regio’s voor de economische ontwikkeling in kaart te brengen. Momenteel is de toegevoegde waarde beschikbaar in de meest recente jaargang (peildatum 1 april 2018) en binnenkort ook voor de historische jaargangen vanaf 2008. LISA werkt in dit kader samen met BREA (Basisgegevens voor Regionaal Economische Analyses). De bel...... lees meer >

LISA 2018 nu beschikbaar Donderdag 28 februari 2019

In 2018 is de werkgelegenheid in Nederland toegenomen met 2,2%. Dit is de grootste groei sinds 2008 (2,7%). Er kwamen in totaal bijna 190.000 banen bij. Ook het aantal vestigingen is toegenomen, met ruim 70.000, een groeipercentage van 4,6%. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Samenvoeging van de gegevens, de kwaliteitsborging en publicatie van de cijfers wordt verzorgd door de Stichting LISA. Met het onderzoek is de 23e jaargang voltooid...... lees meer >

PBL gebruikt LISA-data voor onderzoek circulaire economie Woensdag 16 januari 2019

De Nederlandse economie telt zo’n 85.000 circulaire activiteiten die werk bieden aan circa 420.000 mensen. Circulariteit heeft daarmee een plek veroverd in de Nederlandse economie. Maar er is nog geen zicht op de door het kabinet beoogde versnelde overgang naar een volwaardige circulaire economie. Hiervoor zijn veel meer nieuwe circulaire initiatieven nodig dan de ca 1.500 die nu in kaart zijn gebracht. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarbij LISA cijfers belangrijke input vormden. Overheden zoeken n...... lees meer >

Clusters, hotspots en LISA Vrijdag 23 november 2018

Cluster, hotspot, campus, valley… Het zijn woorden die niet meer weg te denken zijn uit beleidsstukken over economische ontwikkeling. In deze nieuwste editie aandacht voor deze modieuze economische begrippen. Wanneer spreek je van een cluster of hotspot? Wat is het nut en de waarde hiervan voor economisch beleid? En uiteraard: hoe kunnen LISA-cijfers hiervoor gebruikt worden? Veel leesplezier! De volgende editie van LISA Nieuws verschijnt in het voorjaar van 2019. Als u vragen of suggesties hebt of wilt reageren op één van ...... lees meer >

Meer werk in vrije tijd Vrijdag 06 juli 2018

De nieuwe editie van LISA Nieuws is verschenen. Wat kunt u hierin lezen?   Het aantal banen in Nederland nam in 2017 met 1,5 procent toe, net als in 2016. Het eerste artikel geeft aandacht aan de recente ontwikkelingen in de werkgelegenheid. Dit een uitgebreide versie van het persbericht naar aanleiding van het verschijnen van de cijfers over 2017.   De werkgelegenheidscijfers van LISA kunnen gebruikt worden om in te zoomen op een specifieke regio of juist op een sector. Een voorbeeld van het eerste is het artikel over de economische ...... lees meer >
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID