De verdeelde triomf: stedelijk-economische ongelijkheid Dinsdag 08 maart 2016

Steden zijn de motor van de Nederlandse economie. Het aantal banen in de stedelijke regio’s is de laatste 25 jaar met 30 procent toegenomen. Daarbuiten was dat 20 procent. In de steden zijn, in vergelijking met daarbuiten, veel hoogbetaalde banen te vinden. Ook stadsbewoners met een minder betaalde baan profiteren hiervan: zij verdienen gemiddeld meer dan diegenen met een vergelijkbare baan buiten de stad. Toch nam de afgelopen jaren het verschil tussen arm en rijk toe in Nederlandse steden. Klik hier voor het volledige bericht en rapport...... lees meer >

Keerpunt in werkgelegenheid: kleine banengroei in 2015 Dinsdag 23 februari 2016

In 2015 is de werkgelegenheid in Nederland met 7.500 banen (0,1%) toegenomen. Na 3 jaren op rij waarin de werkgelegenheid afnam, is dit een duidelijk teken van de herstellende arbeidsmarkt. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Met het onderzoek is de 20e jaargang voltooid, waarmee een unieke datareeks van 2 decennia aan landelijke werkgelegenheidsinformatie is ontstaan. Klik hier voor het volledige bericht... lees meer >

Knooppunt Hengelo vanuit een ander perspectief Vrijdag 23 oktober 2015

Pim Elshof, student Planologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, heeft voor zijn bacheloronderzoek “Knooppunt Hengelo vanuit een ander perspectief”, gebruik gemaakt van LISA-data voor het zogenoemde ‘Vlindermodel’. Dit model is gebruikt om de casus, knooppunt Hengelo,  inzichtelijk te maken. Het begrip knooppunt kan gedefinieerd worden als een plek waar ‘ruimte’ en ‘infrastructuur’ samen komen. Om het aspect ‘ruimte’  te kunnen berekenen is informatie nodig betreffende...... lees meer >

LISA lanceert Toegevoegde Waarde cijfers Donderdag 27 augustus 2015

LISA heeft haar dataset uitgebreid met cijfers over Toegevoegde Waarde en Productie. Hiermee biedt LISA een nieuw instrument voor onderzoekers en beleidsmakers om, naast vestigingen en werkgelegenheid, het belang van regio’s voor de economische ontwikkeling in kaart te brengen. De belangrijkste bron voor de cijfers zijn de nationale en regionale rekeningen van het CBS. De cijfers zijn bewerkt waardoor we rekening houden met lokale verschillen in productiviteit als gevolg van bedrijfsomvang. Daarnaast wordt gedifferentieerd naar bedrijfsac...... lees meer >

Werkgelegenheid profiteert nog niet van groei van de economie en daalt nog steeds Vrijdag 03 april 2015

In een blogbericht van 29 maart 2015 met de titel 'Werkgelegenheid profiteert nog niet van groei van de economie en daalt nog steeds' beschrijft Henry de Vaan de werkgelegenheidsontwikkeling in Nederland van 2010 tot 2014. Op basis van werkgelegenheidsgegevens van Stichting LISA concludeert de Vaan dat de werkgelegenheid met vertraging reageert op de economische ontwikkeling. In het artikel wordt nader ingegaan de op de regionale verschillen in werkgelegenheidsontwikkeling tussen landsdelen, COROP regio’s en gemeenten in Nederland. Klik h...... lees meer >

SEO presenteert STAN: de arbeidsmarktmonitor Noord-Holland 2014 Vrijdag 27 maart 2015

De STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland is een nieuw instrument dat naast statistieken over de Noord-Hollandse arbeidsmarkt ook ervaringen en verwachtingen van werkgevers en ondernemers in kaart brengt. Met actuele cijfers over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en enquêtering van werkgevers en ondernemers worden knelpunten gesignaleerd, in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Hoe heeft de werkgelegenheid zich de afgelopen jaren in Noord-Holland ontwikkeld? Welke knelpunten op de arbeidsmarkt ervaart men in de praktijk? Klik hier voor he...... lees meer >

Banenverlies in 2014 Donderdag 19 februari 2015

In 2014 is de werkgelegenheid in Nederland met 85 duizend banen (-1,1%) afgenomen. Dit is het derde jaar op rij waarin de werkgelegenheid afnam. Het aantal eenmanszaken neemt nog steeds toe. De verschillen tussen mannen en vrouwen nemen af. Het grootste banenverlies is er, relatief gezien, in de bouw. In absolute zin gingen de meeste banen verloren in de zorg. Er zijn duidelijke regionale verschillen die deels samenhangen met de economische structuur. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen ...... lees meer >

De ruimtelijk-economische effecten van de Westerscheldetunnel Woensdag 18 februari 2015

Het Centraal Planbureau is een onderzoekslijn gestart naar de ruimtelijk-economische effecten van bereikbaarheidsmaatregelen, waarmee wordt getracht meer inzicht te krijgen in de invloed van (nieuwe) infrastructuur op de relatieve aantrekkelijkheid van locaties voor de activiteiten van mensen en bedrijven. Bijgevoegd rapport levert een bijdrage aan de onderzoekslijn door de ruimtelijk-economische effecten te verkennen van een specifieke casus: de Westerscheldetunnel. Om de economische ontwikkeling van het gebied in kaart te brengen is hierbij o...... lees meer >

Verandering van binnenuit: dynamiek en werkgelegenheid Vrijdag 13 februari 2015

Met LISA-data is het mogelijk om startende en stoppende bedrijfsvestigingen te onderscheiden. Er kan tevens een lange onderzoeksperiode aangehouden worden. Deze mogelijkheden heeft Daniël Speldekamp, onderzoeker bij ESD² (Universiteit Utrecht), in zijn masterthesis benut om de werkgelegenheidsgroei in Nederland tussen 1996 en 2012 nader te analyseren. Klik hier om het onderzoek te downloaden.... lees meer >

Het Noorden en de crisis (3): ‘Besparingen op zorg biedt innovatie kans’. Woensdag 11 juni 2014

Omdat de zorg in het Noorden relatief groot is, heeft de regio een sterke behoefte aan dergelijke innovaties. Het biedt bovendien grote kansen om innovaties te exporteren. Daarmee kan ze een belangrijk bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van de regio. Klik hier voor aflevering 3 van de serie ‘Het Noorden en de crisis’. Naast de analyses van Bureau E & E advies komt ondernemer Eugène de Geus aan het woord over een bijzondere uitvinding dat waakt over dementerende bejaarden.... lees meer >
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID